• 66-2888-4681-3
  • info@kangcorp.net
  • 52,52/1-4 หมู่ 8 บางระทึก สามพราน นครปฐม 73210

สินค้าและบริการ

แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า

สำหรับรถไฟฟ้าหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมทุกชนิด สามารถใช้สำรองไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์หรือลมได้เป็นอย่างดี