• 66-2888-4681-3
  • info@kangcorp.net
  • 52,52/1-4 หมู่ 8 บางระทึก สามพราน นครปฐม 73210

สินค้าและบริการ

บริการโลจิสติกส์

เราให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การให้เช่าคลังสินค้า, การบริหารจัดการคลังสินค้า, การจัดส่ง, การแพ็คสินค้า ตลอดไปจนถึงการให้บริการทำพิธีศุลกากรทั้งนำเข้าและส่งออก 

คุณสมบัติ


  • เรามีซอฟ์ทแวร์สำหรับบริหารจัดการคลังสินค้าที่ทันสมัย
  • ระบบการวางแผนการจัดส่ง, การควบคุมการจัดส่ง
  • ระบบการจัดการเอกสารที่เชื่อถือได้